हेर्नुहोस भागवत गीता अध्याय को श्लोका २१, २२, २३, र २६ को कृष्ण ज्ञान जानी राखौ

गीता अध्याय–श्लोका 26
श्लोका २6
ना बुद्धीबेडम जनाएड अजनानाम कर्मसंगिनीम;
जोशायत सर्व कर्मणि विद्वान युक्तह समचारन।
कुनै ज्ञानी मानिसले कार्यको साथ जोडिएका अज्ञानी मान्छेहरूको दिमागलाई बिसाउन नदेऊ।
ती सबै कार्यहरूमा संलग्न हुन्छन्, आफैंले भक्तिसाथ तिनीहरूलाई पूरा गर्दछ।

गीता अध्याय–श्लोका २3
श्लोका २3
यादि ह्याहम न वरतेयम जातु कर्मण्यन्दित्रः;
मामा वार्तामानुवर्तन्ते मनुश्यः पार्थ सर्ववेशः।
किनकि, के म आफैंलाई कहिल्यै काममा व्यस्त हुनुहुन्न, अनावश्यक, मानिसहरूले मेरो मार्गको अनुसरण गर्दछन्, हे अर्जुन!

गीता-अध्याय–श्लोका २२
श्लोका २२
ना मँ पार्थस्थि कर्तव्यम त्रिशू लोकेशु किंछाना;
नानववत्तम अवाप्तव्यम् वरता ईवा चा कर्मनी।
हे अर्जुन, तीनवटा संसारमा मबाट हुने कुनै कुरा छैन, न त कुनै चीज नै अप्ठ्यारो छ जुन हासिल गर्नुपर्दछ।
अझै म कार्यमा आफूलाई संलग्न गर्छु!

गीता अध्याय–श्लोका २१
श्लोका २१
यदयाद आचारती श्रीशत्स तत्तदेवतेरो जानः;
सा यत प्रमणाम कुरुटे लोकस तद अनुवर्ते।
कुनै महान् व्यक्तिले के गर्छ, अन्य पुरुषहरूले पनि गर्छ;
जे जति उसले स्ट्यान्डर्डको रूपमा स्थापित गर्दछ, जुन संसारले अनुसरण गर्दछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *